Betalning & Villkor

Taxa

Terrasafe har fasta arvoden baserat på tjänst.

Beroende på uppdrag, utbildning eller kursverksamhet beräknas arvodet per timme eller per person. Timtaxans minimum är två timmar, därefter per påbörjad timme.

Prisuppgifter lämnas i SEK.

Omkostnader

Utöver det fasta arvodet debiteras faktiska omkostnader för resor och uppehälle i samband med uppdraget. Inga omkostnader för resor debiteras inom Malmö stad.

Villkor

Alla uppdragsbeställningar sker skriftligt innehållande datum, typ av uppdrag, arvode, eventuella omkostnader och beställarens uppgifter.

Betalningsalternativ:

Kontant mot kvitto eller faktura.
Vid betalning mot faktura gäller 10 dagar från fakturadatum. Börsnoterade företag, stat, landsting, kommun betalar som regel mot faktura med förfallodag 30 dagar från fakturadatum.

Vid dröjsmål utgår dröjsmålsränta om 8% på beloppet från förfallodagen.

Avbrutet uppdrag

Terrasafe förbehåller sig rätten att avbryta ett uppdrag om förtagets tjänster används/kommer att användas illegalt, vid utebliven betalning eller om professionalitet, liv och hälsa inte kan upprätthållas.

För vidare kostnadsinformation och offert, kontakta oss per telefon (0413 – 208 88) eller via e-post (info@terrasafe.se).