Säkerhetsgaller

Det finns olika anledningar till varför man sätter upp säkerhetsgaller. Dels vill man skydda folk från farliga maskiner eller platser, men ofta är det för att hålla inkräktare och tjuvar ute. Många stölder bygger på tillfälle och är oplanerade, när tjuvarna ser ett galler går de helst vidare till nästa hus. Det är också viktigt att sätta galler för ventilationskanaler eller takgenomföringar. 

Säkerhetsgaller dörr

Fönstergaller

Om man bor på gatuplan, eller har en butik, kan ett fönstergaller vara en bra lösning. Man kan inte ta sig in, men det finns en nyckel för att öppna gallret vid eventuell brand. De kommer i olika mönster och färger för att passa ihop med huset. En del galler har dekorationer, även om de flesta är ett vanligt rutmönster. Man kan också välja olika typer av lås, som hakregellås, hänglås eller cylinderlås. Vilket som passar bäst kan bero på vem som ska öppna fönstergallret och hur ofta. 

Fönstergaller kan vara fasta eller öppningsbara. För källargluggar, till exempel, kan det räcka med ett fast, vilket också är billigare. Om fönstret måste kunna öppnas som säkerhetsutgång väljer man det med lås och nyckel. Vanligtvis sätter man gallret på insidan, vilket gör det ännu svårare för eventuella tjuvar att förstöra dem. 

Gallergrindar

Det finns gallergrindar för både utomhus- och inomhusbruk.  Antingen kan man få dem som enkel- eller pargrindar, men det finns även vikgrind. Om det inte passar med standarddörrar kan man beställa dem med sina egna mått. Det finns också flera tillbehör som man kan välja, som motorlås, automatisk dörrstängare och microbrytare. Ibland behöver man ett galler för att hålla ett visst rum på kontoret säkert. Även om tjuvar skulle lyckas ta sig in kommer det att ta för lång tid och vara allt för komplicerat att komma in i detta rum. Man hindrar även obehöriga att komma in, speciellt viktigt på lite större arbetsplatser.

I många bostadsområden har antal inbrott ökat och folk är bekymrade för sin säkerhet. Har man fönster som vetter mot baksidan, där grannarna inte kan se något är man extra utsatt. Källaren är en annan vanlig ingångspunkt, man ska inte tro att fönstergluggen är för lite. De vanligaste färgerna är svart och vitt, även om man kan få gallren i så gott som vilken färg man vill. Svarta säkerhetsgaller smälter in bättre i omgivningarna, men det beror även en del på vilken färg man har på huset. Med säkerhetsgaller för dörrar och fönster kan man sova bättre på nätterna.