Säkerhetsrådgivning

Vår vision är att aktivt bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Olika typer av säkerhetsrisker för enskilda individer, företag, föreningar och organisationer har blivit allt mer påtagliga.
Terrasafe erbjuder konsultation och rådgivning med syfte att bedöma och identifiera risker och sårbarhet för hantering av säkerhetsproblematik inom områdena:

  • Personlig säkerhet för privatperson, familj, företag eller förening.
  • Skydd av egendom.
  • Brandsäkerhet.

Resultatet av en risk- och sårbarhetsanalys syftar till:

  • Förebyggande åtgärdsplanering, d.v.s. proaktiv riskminimering.
  • Hotbildsbedömning av konkreta hot eller latent hotbild.
  • Sårbarhetsanalys med bedömning av enskilda personers sårbarhet.

Vi anpassar vår rådgivning och vårt arbete efter just era behov. Kontakta oss för mer information och offert.