Spaning och utredning

Investigation_and_consulting_services_1204x850

Terrasafe Security erbjuder dig som uppdragsgivare möjligheten att inför ett viktigt beslut samla all tillgänglig information, i syfte att underlätta ditt beslut, oavsett om dess karaktär är av personlig, ekonomisk eller säkerhetsmässig natur.

Med högteknologiska lösningar såväl som gammalt hederligt spanings- och utredningsarbete ser vi till att all tillgänglig information kommer uppdragsgivaren till godo.

Vår verksamhet bedrivs under strikt sekretess, ordnande former och i enlighet med gällande lagstiftning. Under hela uppdraget bibehålls en dialog med uppdragsgivaren och vi tillgodoser att utredningsarbetet uförs under absolut diskretion.

Då arbetet är klart presenterar vi en konkret rapport över den information som framkommit och vad denna kan ha för innebörd för uppdragsgivaren.
En dialog förs kring hur uppdragsgivaren kan gå vidare med materialet i rapporten.

För mer information och offert, kontakta oss.