Utbildningar

Terrasafe Security skräddarsyr utbildningar anpassade till privatpersoner, myndigheter, företag och föreningar i syfte att hantera och minimera risker, hot, våld samt att öka säkerhet och trygghet genom uppmärksamhet, medvetenhet, kunskap och praktisk träning.

Vi har möjlighet att genomföra utbildningar antingen på vår egen anläggning utanför Eslöv, eller hos er själva. Utbildningarna kan med fördel kombineras med varandra och vi erbjuder förmånliga paketlösningar.
Kontakta oss för mer information.

 

 

Sjukvårdsutbildningar

 • Grundkurs i Vuxen-HLR (Hjärt-Lungräddning).
  Utbildningen bedrivs enligt HLR-rådets normer. Efter godkänd utbildning erhålls kompetenskort i HLR.

  Förkunskapskrav: Inga
  Tidsåtgång: ca 3 timmar.
  Pris privatperson: 680:- per person, minimum 5 personer.
  Pris företag och myndighet: Offert.

 • Förstahjälpen/Först på plats.
  Utbildning i akut omhändertagande samt omhändertagande då hjälp dröjer. Bedömning och åtgärder enligt Triagering(C, ABCDE). Praktiska övningar i omhändertagande.

  Förkunskapskrav: Inga.
  Tidsåtgång: ca 3 timmar
  Pris privatperson: 680:- per person, minimum 5 personer.
  Företag och myndighet: Offert.

 

Grundläggande säkerhetsutbildning.

Utbildningen syftar till att ge en grundförståelse för vad säkerhet är och hur man kan uppnå mycket med små medel och rätt mentalitet.

Innehåll i stort:

 • Aktivt tillvägagångssätt.Hantera och/eller förebygga incident, konflikt, hot eller våld.
 • Kroppsspråk. Attityd och konfliktreducerande kommunikation.
 • Mental förberedelse för bemötande av hot och våld.
 • Kroppens reaktioner på stress.
 • Självförsvar/självskydd. Teoretisk del.
 • Lagar.Hur är lagstiftningen utformad och hur fungerar den i praktiken?

Förkunskapskrav: Inga.
Tidsåtgång: ca 3 timmar.
Pris privatperson: 625:- per person, minimum 5 personer.
Företag och myndighet: Offert.

 

 

Självförsvarsutbildning – Från Grundläggande till Avancerad

En praktiskt inriktad utbildning, där du får lära dig tekniker för självförsvar som faktiskt fungerar på riktigt. Utbildningen innehåller stora inslag av realism, detta då syftet är att du som utövare ska kunna skydda dig mot riktigt våld för att öka dina chanser för överlevnad.
Våra instruktörer har mångårig erfarenhet inom självförsvar som instruktörer inom bland annat militär närkamp och Krav Maga.

 • Självförsvar/självskydd.Praktisk del som bygger på enkla tekniker och taktik i olika miljöer.
 • Lagar.Hur är lagstiftningen utformad och hur fungerar den i praktiken. Vilka möjligheter har du till självförsvar?

Denna utbildning anpassas efter deltagarna och kan byggas på efterhand som deltagarna ökar sin färdighet.

Förkunskapskrav: Inga.
Tidsåtgång: ca 3 timmar
Pris privatperson: 500:- per person, minimum 5 personer.
Företag och myndighet: Offert.

 

Utbildning –  Säker vardag.

En fördjupande utbildning för privatpersoner såväl som anställda inom offentlig eller privat sektor.
En anpassad utbildning som syftar till att belysa eventuella hotbilder eller risker. Ger konkret information kring hur man förebygger och aktivt undviker riskfyllda situationer, samt hur man agerar om man ändå hamnar i en.

Exempel på innehåll:

 • Hotbild och hotbildsanalys.
 • Sårbarhetsanalys.
 • Förebyggande åtgärder och säkerhetsmedvetenhet.
 • Åtgärder vid incident.
 • Skyddsutrustning.

Förkunskapskrav: Grundläggande säkerhetsutbildning
Tidsåtgång: ca 3 timmar.
Pris privatperson: 625:- per person, minimum 5 personer.
Företag och myndighet: Offert.

 

 

Utbildning – Byggnads- och brandsäkerhet.

Utbildningens mål att att skapa en förståelse för proaktivt säkerhetsarbete, systematiskt brandskyddsarbete, områdesskydd, larm- och låslösningar samt övervakningsteknik.

 • Säker bostad/Säkert företag .Exempel på innehåll: Skydds- och inbrottsåtgärder, skyddsutrustning, larm, åtgärder vid incident.
 • Brandsäkerhet.Exempel på innehåll: Förebyggande åtgärder, åtgärder vid brand. Systematiskt brandsskyddsarbete. Brandsskyddsprodukter.

Förkunskapskrav: Grundläggande säkerhetsutbildning
Tidsåtgång: ca 3 timmar.
Pris privatperson: 625:- per person, minimum 5 personer.
Företag och myndighet: Offert.